لایه ژئوتکستایل (نمد) برای زیرسازی چمن مصنوعی

لایه ژئوتکستایل در اصل نوعی نمد است که جهت زیر سازی چمن مصنوعی کاربرد دارد. از اصلی ترین ویژگی های لایه ژئوتکستایل ایجاد یک لایه نرم و محافظ بین زیر سازی و چمن مصنوعی می باشد. چرا که در مکان هایی که تردد بسیاری وجود دارد به عنوان محافظ بین چمن مصنوعی و آسفالت و یا هر زیر سازی دیگری می باشد. از طرفی در اجرای چمن مصنوعی بر روی بستر خاک از رشد گیاهان و علف هرز در زیر چمن مصنوعی جلوگیری می کند.
این لایه در وزن 150 گرم تا 600 گرم در شرکت چمن مصنوعی اطلس چمن گستر ارائه می شود.

قیمت
18,500 تومان
200 گرم
18,500 ت
300 گرم
27,000 ت
600 گرم
تماس بگیرید