چمن مصنوعی بین سنگی جلوی مغازه شهرکرد

اجرای چمن مصنوعی بین سنگی واش بتن در پیاده رو جلوی مغازه آقای خسروی در شهر کرد. در این پروژه برای اینکه طول عمر و زیبایی چمن مصنوعی بین سنگی افزایش پیدا کند از چمن مصنوعی لونا 25 میلیمتری استفاده کردیم. عمق شیار بین سنگ ها 15 میلیمتر است و برای اینکه نوک الیاف چمن مصنوعی از سطح سنگ بالاتر باشد از چمن مصنوعی با ارتفاع 25 میل استفاده کردیم.

نام پروژه
بین واش بتن حیاط
متراژ
73 متر رونده
شهر
شهر کرد
چمن مصنوعی
لونا
طول الیاف
25 میل
نوع
بین سنگی