چمن مصنوعی بین واش بتن در حیاط

انجام نصب چمن مصنوعی بین واش بتن برای حیاط خانه در شهر قزوین.

نام پروژه
بین واش بتن حیاط
متراژ
100 متر رونده
شهر
قزوین
چمن مصنوعی
دو بافت بهاره رویال
طول الیاف
30 میل
نوع
بین سنگی