چمن مصنوعی فوتبالی ناحیه 2 رشت

نصب واجرای چمن مصنوعی فوتبالی در آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت. در نصب چمن مصنوعی ورزشی فوتبال و فوتسال مهم ترین کار زیر سازی زمین است. در این پروژه پس از زیر سازی سطح زمین بازی لایه زئوتکستایل جهت افزایش میزان ضربه پذیری و کاهش صدمات بر روی زمین نصب گردید.

پس از اجرا و نصب لایه ژئوتکستایل، چمن مصنوعی حاشیه که خود دارای خط کشی می باشد در ابعاد مورد نظر برش داده شد و در حاشیه زمین فوتبال ناحیه 2 آموزش و پرورش رشت نصب گردید. پس از نصب چمن مصنوعی فوتبالی حاشیه، چمن مصنوعی منوفیلامنت آرژانتینی با الیاف 50 میلیمتر بر روی زمین نصب گردید.

لازم به ذکر است نصب چمن مصنوعی و چسباندن آن به لایه ژئوتکستایل توسط چسب دو جزئی اطلس چمن گستر صورت گرفته است. در مرحله بعد قسمت های داخلی زمین خط کشی شده و مواد پر کننده مانند سیلیس و گرانول جهت ایستایی الیاف بر روی چمن اضافه شد. در آخر چمن مصنوعی را توسط فرچه چمن مصنوعی فرچه زنی کرده تا مواد پر کننده به خوبی در بین الیاف جای گیرند.

نام پروژه
آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت
متراژ
544 متر مربع
شهر
رشت
چمن مصنوعی
منوفیلامنت فوتبالی
طول الیاف
50 میل
نوع
فوتبالی