چمن مصنوعی مدرسه غیر انتفاعی امام رضا قزوین

اجرای چمن مصنوعی حیاط مدرسه غیر انتفاعی امام رضا در شهر قزوین. برای جلوگیری از آسیب دیدگی احتمالی دانش آموزان در هنگام زمین خوردن از چمن مصنوعی سایا با ارتفاع نخ 25 میلیمتر برای حیاط مدرسه استفاده شده است.

نام پروژه
مدرسه امام رضا قزوین
متراژ
142 متر مربع
شهر
قزوین
چمن مصنوعی
سایا
طول الیاف
25 میل
نوع کاربرد
حیاط مدرسه