چمن مصنوعی زمین فوتبال دیال آباد قزوین

فروش و نصب چمن مصنوعی برای زمین فوتبال در روستای دیال آباد قزوین. در این پروژه از چمن مصنوعی منوفیلامنت فوتبالی با ارتفاع 50 میل استفاده شده. برای نرمی و افزایش طول عمر چمن مصنوعی از لایه ژئوتکستایل در زیر چمن مصنوعی استفاده گردیده است. با گرانول لابه لای الیاف این چمن مصنوعی پر شده تا الیاف آن همیشه بلند بمانند و دچار خوابیدگی نشوند

نام پروژه
زمین فوتبال دیال آباد
متراژ
900 متر مربع
شهر
قزوین
چمن مصنوعی
منوفیلامنت فوتبالی
طول الیاف
50 میل
نوع
فوتبالی