چمن مصنوعی فوتبالی مدرسه شهید اسکندری الیگودرز

فروش و نصب چمن مصنوعی منوفیلامنت آرژانتینی در مدرسه شهید اسکندری الیگودرز. در پروژه چمن مصنوعی فوتبالی مدرسه شهید اسکندری ابتدا زیر سازی سطح همانند دیگر پروژه ها صورت گرفت.

به این صورت که سطح زمین فوتبال کاملا مسطح و فشرده شده است. در مرجله بعد یک لایه ضربه گیر به نام لایه ژئو تکستایل در سطح زمین فوتبال نصب شد تا از مصدوم شدن دانش آموزان و بازیکنان حین بازی جلوگیری شود.

سپس چمن مصنوعی منوفیلامنت آرژانتینی 50 میلیمتر با توجه به ابعاد زمین برش خورده و در محل نصب گردید. برای نصب و تثبیت چمن مصنوعی فوتبالی مدرسه از چسب چمن مصنوعی دو جزئی اطلس چمن استفاده شده است. در مرحله آخر جهت ایستایی الیاف چمن مصنوعی مواد پر کننده مانند سیلیس و گرانول بر روی چمن ریخته شد و توسط دستگاه فرچه چمن مصنوعی به داخال الیاف هدایت شد.

نام پروژه
چمن مصنوعی فوتبالی مدرسه شهید اسکندری
متراژ
770 متر مربع
شهر
الیگودرز
چمن مصنوعی
منوفیلامنت فوتبالی
طول الیاف
50 میل
نوع
فوتبالی