چمن مصنوعی فوتبالی مورود چالوس

نصب و اجرای چمن مصنوعی فوتبالی پروژه مورود چالوس. در این پروژه همانند دیگر پروژه چمن مصنوعی فوتبالی زیر سازی سطح و یکنواخت کردن آن صورت گرفته است. پس از از مرحله زیر سازی، تمام سطح زمین توسط لایه ژئوتکستایل پوشش داده شد. استفاده از لایه ژئوتکستایل جهت افزایش ضربه پذیری و جلوگیری از مصدومیت بازیکنان می باشد. پس از آن چمن مصنوعی منوفیلامنت آرژانتینی در زمین فوتبال توسط چسب دو جزئی چمن مصنوعی اطلس چمن نصب می شود. مرحله بعدی خط کشی کردن چمن مصنوعی است. پس از مرحله خط کشی پر کننده هایی مثل گرانول و سیلیس بر روی چمن اضافه شد و توسط فرچه چمن مصنوعی به داخل الیاف هدایت شد تا چمن مصنوعی فوتبالی ایستایی خود را حفظ نماید.

نام پروژه
چمن مصنوعی فوتبالی مورود چالوس
متراژ
924 متر مربع
شهر
چالوس
چمن مصنوعی
منوفیلامنت فوتبالی
طول الیاف
50 میل
نوع
فوتبالی