لوگو اطلس چمن

نمونه کارها

نمونه کارها
02
ارديبهشت
1399
چند نمونه از پروژه های چمن مصنوعی اجرا شده توسط شرکت چمن مصنوعی اطلس چمن

پروژه برج حکمت اندرزگو

برج حکمت

حکت اندرزگو

حکمت

برژه بیمارستان روزبه

بیمارستان روزبه

 

پروژه زمین فوتبال ابن سینا

ابن سینا

پروژه دبستان دانش و صنعت مراغه

دبستان

پروژه زمین فوتبال سیردان

سیردان

زمین فوتبال سیردان

پروژه زمین فوتبال خرمدشت

خرمدشت

خرمدشت فوتبال